Zajęcia dodatkowe 2023/2024

Rok Szkolny 2023/2024

PSZCZÓŁKI

 • Religia; w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Język angielski prowadzony w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Innowacja pedagogiczna w ramach programu edukacyjnego „Luźne lekcje z naukowcami.

ŻABKI

 • Innowacja pedagogiczna: Zabawy z językiem angielskim” oraz zajęcia z języka angielskiego prowadzone w ramach podstawy programowej.
 • Innowacja pedagogiczna: Zabawy i ćwiczenia logopedyczne                 z elementami symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania jako sposób wspierania rozwoju mowy u dzieci w wieku 3 i 4 lat”.
 • Innowacja pedagogiczna: ,,Matematyka na start” – zgodnie                         z koncepcją edukacji matematycznej        Dziecięcej matematyki – dwadzieścia lat później” Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Innowacja pedagogiczna: Eksperymentujemy zmysłami. Cel: Wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętności posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie w sposób przyjazny dzieciom: w zabawach sensorycznych, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.
 • Realizowane programy i projekty o charakterze ogólnopolskim:
 • Ogólnopolski projekt pt: ,,Zdrowo i sportowo”. Celem projektu jest z jednej strony zwiększanie świadomości dorosłych opiekunów dzieci na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a także przeciwdziałaniu pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy).
 • Ogólnopolski projekt  ,,Play with English, play in English”. Głównym celem niniejszego projektu są kreatywne i twórcze działania nauczycieli oraz uruchamianie twórczości dzieci, które są uczestnikami procesu edukacyjnego, a nie tylko jego odbiorcami. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż język angielski może być obecny w różnych dziedzinach ich życia już od najmłodszych lat („po angielsku” można się bawić, można gotować, można rysować, można eksperymentować etc.)
 • Ogólnopolski projekt „Jestem małym przyjacielem przyrody”- głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.