Zajęcia dodatkowe 2022/2023

Rok Szkolny 2022/2023

PSZCZÓŁKI

 • Religia;
 • Język angielski prowadzony w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie programu nauczania autorstwa Moniki Bigaj – Kisały ISBN: 9780 83-02-20327-5; prowadzona innowacja pedagogiczna „ Angielskie książki dla najmłodszych”.
 • Innowacja pedagogiczna – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny edycja 2022/2023 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa;
 • Program Oświatowy „Mali Wielcy Odkrywcy”- II edycja- celem programu jest zainteresowanie dzieci nauką i wzbudzenie w nich chęci do poznawania otaczającego je świata;
 • Program edukacyjny „Zabawy z kodowaniem- projekt matematyczny”- Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci  przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej.

ŻABKI

 • Innowacja pedagogiczna: „Zabawy z językiem angielskim” oraz zajęcia z języka angielskiego prowadzone w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie programu nauczania autorstwa Moniki Bigaj – Kisały ISBN: 9780 83-02-20327-5;
 • Innowacja pedagogiczna: „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne z elementami symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania jako sposób wspierania rozwoju mowy u dzieci w wieku 3 i 4 lat”.
 • Innowacja pedagogiczna: „Matematyka na start” – zgodnie z koncepcją edukacji matematycznej „Dziecięcej matematyki – dwadzieścia lat później” Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
Realizowane programy i projekty o charakterze ogólnopolskim:
 • Ogólnopolski Projekt pt: „Z kicią kocią maluchy zmieniają się w zuchy” Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci
 • Ogólnopolski Projekt pt: „English Special Days” – projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.
 • Projekt Edukacyjny: „Gramy Zmysłami” – kolejna edycja. Celami projektu jest ciekawe podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci poprzez tworzenie warunków do poznawania świata wieloma zmysłami, a także do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.
 • Rytmiczny program: „Pokaż maluszku jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny.” Głównym celem zajęć umuzykalniających w przedszkolu jest rozwój wrażliwości muzycznej u dzieci, przygotowujący do poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na różnych piosenkach i melodiach, na których w większości są oparte zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.