Harmonogram współpracy z rodzicami – oddziały przedszkolne

Lp.FORMATEMATYKATERMIN REALIZACJI
1.Zebrania ogólnePrzekazanie informacji o organizacji pracy Oddziałów przedszkolnych oraz działalności wychowawczo-dydaktycznej:

– zapoznanie z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziałów przedszkolnych

Przedstawienie realizowanego programu

Zapoznanie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Wybranie przez rodziców przedstawicieli do Rady Rodziców

 

 

Sierpień/Wrzesień

2.Podsumowanie całorocznej pracyMaj/Czerwiec
3.Kontakty indywidualneKonsultacje indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodzicówCały rok
 Zapoznanie z wynikami wstępnej obserwacji  i diagnozy dojrzałości szkolnej dzieckaPaździernik/listopad/grudzień
 Przekazanie wyników diagnozy dojrzałości szkolnejKwiecień
4.Zajęcia otwarte dla rodzicówObserwacja zajęć. Omówienie całokształtu problematyki wychowawczej (forma w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zainteresowania rodziców) 
5.Prelekcja dla rodziców. Wykłady i pogadanki- edukacja pedagogiczna rodziców Spotkanie z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą.Cały rok
6.Udział w imprezach i uroczystościachUroczystości związane z różnymi świętami rodzinnymi: spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień DzieckaXII, I, V, VI
7.Strona internetowa szkoły – zakładka PrzedszkoleZamieszczanie ważnych informacji, planów miesięcznych pracy wychowawczo- dydaktycznej, informacje z życia przedszkolaCały rok
8.Kącik dla rodzicówEkspozycje zmieniające się w ciągu roku (ramowy rozkład dnia, plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na poszczególne miesiące, ważne informacje, artykuły pedagogizujące)Cały rok
9.Udział rodziców w życiu przedszkolaPomoc rodziców w organizacji uroczystości: przygotowane strojów dzieciom, poczęstunek dla zaproszonych gości i dzieci; prace użyteczne na rzecz przedszkolaCały rok
10.KonkursyGminny Konkurs”Świat oczami dziecka”’.

Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim
Listopad

Kwiecień