HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

Lp. FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZACJI
1. Zebrania ogólne Przekazanie informacji o organizacji pracy przedszkola oraz działalności wychowawczo-dydaktycznej:

– zapoznanie z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

– zapoznanie z regulaminem przedszkola na czas sytuacji epidemiologicznej

Przedstawienie realizowanego programu

Zapoznanie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023. Wybranie przez rodziców przedstawicieli do Rady Rodziców

 

Sierpień/Wrzesień

2. Podsumowanie całorocznej pracy Maj/czerwiec
3. Kontakty indywidualne Konsultacje indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców Cały rok
  Zapoznanie z wynikami wstępnej obserwacji  i diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka  

Październik/listopad/grudzień

  Przekazanie wyników diagnozy dojrzałości szkolnej Kwiecień
4. Zajęcia otwarte dla rodziców Obserwacja zajęć. Omówienie całokształtu problematyki wychowawczej (forma w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zainteresowania rodziców)  
5. Prelekcja dla rodziców. Wykłady i pogadanki- edukacja pedagogiczna rodziców

 

Spotkanie z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą. Cały rok
6. Udział w imprezach i uroczystościach Uroczystości związane z różnymi świętami rodzinnymi: spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka XII, I, V, VI
7. Strona internetowa szkoły – zakładka Przedszkole Zamieszczanie ważnych informacji, planów miesięcznych pracy wychowawczo- dydaktycznej, informacje z życia przedszkola  

Cały rok

8. Kącik dla rodziców Ekspozycje zmieniające się w ciągu roku (ramowy rozkład dnia, plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na poszczególne miesiące, ważne informacje, artykuły pedagogizujące)  

 

Cały rok

9. Udział rodziców w życiu przedszkola Pomoc rodziców w organizacji uroczystości: przygotowane strojów dzieciom, poczęstunek dla zaproszonych gości i dzieci; prace użyteczne na rzecz przedszkola  

Cały rok

10. Konkursy Wewnątrzprzedszkolny Konkurs “Dyniowe cudeńka”Gminny Konkurs”My favourite English word” – konkurs plastyczno-językowy.

Gminny Konkurs “Najpiękniejsze jajo wielkanocne

PaździernikMarzec

Kwiecień