Lekcja z ekonomią

Facebook:

https://www.facebook.com/share/p/xLRYs2xZVWA4V4TG/?mibextid=WC7FNe


Lekcja „Świat Pieniądza w Polsce i Wielkiej Brytanii” była niezwykle interdyscyplinarna i innowacyjna, łącząc w sobie elementy ekonomii, kultury, technologii oraz nauki społecznej. Przygotowanie do tej lekcji było starannie zaplanowane i wymagało skrupulatnego przygotowania materiałów oraz zasobów technologicznych. Została ona przeprowadzona w klasie II, na zajęciach dodatkowych z j.angielskiego. Dzięki temu, że nasza szkoła jest bardzo mała, prowadzenie działań projektowych z dziećmi w małych klasach ma wiele zalet, które przyczyniają się do lepszego procesu nauczania i uczenia się, zwłaszcza języków obcych.

Nauczyciel rozpoczął przygotowania od zebrania odpowiednich materiałów edukacyjnych, takich jak ilustracje banknotów i monet polskich oraz brytyjskich, podczas zajęć wyświetlana była również prezentacja w języku polskim i angielskim, ukazującej podstawowe informacje o obu walutach. Ponadto, nauczyciel wybrał zadania online na stronie Wordwall, które miały służyć utrwaleniu wiedzy uczniów na temat banknotów i monet. Wszystkie te działania miały na celu stworzenie atrakcyjnego i angażującego środowiska edukacyjnego, które pobudziłoby zainteresowanie uczniów tematem pieniądza.

Wartość tej lekcji była nie do przecenienia. Pozwoliła ona uczniom na zdobycie praktycznej wiedzy na temat polskiej i brytyjskiej waluty, co jest istotne w globalizującym się świecie. Ponadto, poprzez wykorzystanie różnorodnych form nauki, takich jak prezentacje, gra terenowa, rozwiązywanie zadań online, uczniowie mieli możliwość rozwinięcia różnorodnych umiejętności, takich jak krytyczne myślenie, współpraca w grupie oraz korzystanie z nowoczesnych technologii.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak np. kody QR, dodatkowo wzbogaciło lekcję o elementy interaktywne i multimedialne. Dzięki temu uczniowie mieli szansę na aktywne uczestnictwo w zajęciach i zdobywanie wiedzy w sposób interaktywny i przystępny.

Najbardziej innowacyjnym elementem lekcji było zastosowanie gry terenowej z wykorzystaniem kodów QR. Ten nowoczesny sposób nauki pozwolił nauczycielowi na stworzenie angażującej i aktywizującej formy zabawy, która jednocześnie umożliwiła uczniom zdobycie praktycznej wiedzy na temat banknotów i monet. Korzystając z tabletu, stron internetowych i kodów QR, uczniowie mieli możliwość interaktywnego poznawania tematu, co sprawiło, że proces nauki był bardziej atrakcyjny i przystępny.


Ukrycie obrazków słoików z odpowiednimi banknotami (polskimi i brytyjskimi) w różnych miejscach szkoły okazało się świetną okazją do zabawy. Dzieci zostały podzielone na grupy i otrzymują urządzenia z kodami QR, które przekierowują ich do filmów na platformie YouTube dotyczących banknotów polskich i brytyjskich. Na podstawie filmów dzieci muszą odnaleźć słoiki ukryte w szkole. Oglądanie filmów na temat banknotów polskich i brytyjskich na platformie YouTube może pomóc dzieciom zrozumieć różnice kulturowe oraz praktyki związane z finansami w różnych krajach. Poszukiwanie słoików w szkole na podstawie informacji zawartych w filmach wymaga skupienia się i odpowiedniej analizy. Podział dzieci na grupy stworzył okazję do współpracy i pracy zespołowej przy rozwiązywaniu problemów oraz poszukiwaniu informacji.

Wartość tej lekcji wynikała z kilku czynników. Po pierwsze, przygotowanie do niej zaangażowało nie tylko nauczycieli, ale także uczniów, którzy mieli okazję wspólnie zbierać informacje, dyskutować i wymieniać pomysły. Interdyscyplinarny charakter zajęć pozwolił nam łączyć tematykę finansową z aspektami kulturowymi, społecznymi i geograficznymi, co sprzyjało pełniejszemu zrozumieniu zagadnień przez uczniów.

Lekcja z ekonomią „Świat Pieniądza w Polsce i Wielkiej Brytanii” była doskonałym przykładem innowacyjnego podejścia do nauczania, które łączyło w sobie elementy interdyscyplinarne, nowoczesne technologie i praktyczną wiedzę, dając uczniom niezapomniane doświadczenie edukacyjne.
Podczas obu części lekcji, zastosowano różne techniki dydaktyczne, takie jak dyskusje grupowe, zadawanie pytań, wykorzystywanie materiałów wizualnych oraz możliwość manipulacji fizycznej, na przykład poprzez prezentację prawdziwych banknotów i monet.

Na koniec lekcji nauczyciel podsumował omawiane zagadnienia i zachęcić dzieci do zadawania dodatkowych pytań, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości. Zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące polskich i brytyjskich banknotów na plakatach informacyjnych, które uczniowie przedstawiali podczas przerw szkolnych.

CIEKAWOSTKI O BANKNOTACH: CIEKAWOSTKI O BANKNOTACH- podsumowanie lekcji .docx