Grupa Żabki

green frog and pink rose

W oddziale pracują:

Małgorzata Profic

Anna Zabłocka

Zachęcamy dzieci i rodziców do częstego zaglądania na naszą zakładkę grupową, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje oraz tematykę naszych zajęć na dany miesiąc.

Do grupy uczęszczają dzieci 3-4 letnie.

,,Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż’’.
Janusz Korczak.

Pracujemy w oparciu o nową podstawę programową, w oparciu o program wychowania przedszkolnego, którego autorami są: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo- ISBN 978-83-8108-742-1.

  • Poza programem wychowania przedszkolnego realizujemy:
    naukę czytania od 3 roku życia metodą symultaniczno – sekwencyjną opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej;
  • przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w oparciu o „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
  • codzienny trening uważności, który rozwija u dzieci koncentrację, reguluje emocje i wpływa na jakość ich relacji.
  • nauka języka angielskiego odbywa się w oparciu o metodę immersji zakładającej zanurzenie w języku, TPR (Total Physical Response), zabawę, English by Art oraz elementy metody bezpośredniej.
  • organizacja pracy oraz przestrzeni edukacyjnej w oparciu o założenia Planu Daltońskiego.