Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani