Aktywna tablica

Burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka w dniu 11 sierpnia 2023 r. podpisał umowę o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Łączna kwota, która została przekazana dla naszej szkoły wyniosła 43 750 zł, w tym 35 000 zł to kwota dotacji celowej z Województwa Małopolskiego, a 8 750 zł Gmina Myślenice przeznaczyła jako wkład własny finansowy w realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.