Czyste powietrze wokół nas

Profilaktyczny program antytytoniowy „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.