Trzymaj formę

Z uwagi na konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży, zachęceni przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Krakowie, przystąpiliśmy do realizacji programu „Trzymaj Formę!”.

Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu  o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VI oraz gimnazjów klas I-III,  ich rodzice i opiekunowie.