Nie jesteś w błędzie, matematyka jest wszędzie!

Autor projektu: Małgorzata Profic

Cele główne projektu ustalone metodą SMART:

  • .

Odbiorcy projektu: Dzieci 3-4 letnie – Grupa Żabki.

Cele główne projektu ustalone metodą SMART:

1. Udowodnimy, że matematyka jest wszędzie poprzez upowszechnianie i stosowanie kreatywnych i aktywizujących metod nauczania matematyki, opartych na praktycznym jej zastosowaniu.
2. Podejmiemy wzywanie rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci oraz zachęcimy do podejmowania różnorodnych działań matematycznych także w domu.
3. Zintegrujemy lokalne środowisko, ucząc się wzajemnie od siebie i poznając tajniki matematyki i wzbogacając na stałe ofertę dydaktyczną przedszkola.

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Rosnę z matematyką w pigułce

Projekt finansowany zw środków Fundacji mBanku w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką”.

W programie wywalczyliśmy grant na realizację działań edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-4 lat, objętych edukacją przedszkolną.

Dzieci chętnie odkrywają świat i uczą się nowych rzeczy. To od nas zależy, czym je zainteresujemy. „Rosnę z matematyką” to program dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom jak fascynujący może być świat matematyki.

Realizacja programu uwzględnia edukacyjne zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, tj. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, organizację zawodów na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, przygotowanie materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki.

Plakat promocyjny:

Edukacja matematyczna musi być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych oraz z intensywnym rozwojem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o Dziecięcą matematykę wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Dzieci trzyletnie nabywają w przedszkolu umiejętność posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni, kierunku (w przód, w tył, do góry, w dół), przyswajają określenia czasu (długo-krótko), podejmują próby klasyfikowania przedmiotów oraz gromadzą przedmioty mające wybraną wspólną cechę (wielkość, kształt, kolor, przeznaczenie), porównują liczebność zbiorów (dużo – mało, tyle samo), oraz posługują się liczebnikami: jeden i dwa . Dzieci czteroletnie rozróżniają, porównują i nazywają położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunek i długość, przyswajają określenia czasu, klasyfikują przedmioty, porównują liczebność (równo, mniej, więcej), posługują się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy, cztery).


„Stworzyłam projekt kreatywnej edukacji matematycznej, by zgodnie z tytułem udowodnić, że matematyka jest wszędzie, dlatego kształtowanie umiejętności matematycznych już wśród przedszkolaków jest tak ważne – podkreśla autorka projektu, Małgorzata Profic.


Zaplanowane działania w ramach projektu

1. Szkolenie warsztatowe dla rodziców – „Matematyka jest wszędzie tzn. Gdzie? W muzyce, w naturze, w kuchni i sporcie! Opracowanie materiałów na stronę internetową. 2.Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów projektowych.
3.Realizacja zajęć dla dzieci:

3aPoznaję figury i bryły -szukam ich w swoim otoczeniu – warsztaty fotograficzne. Przygotowanie wystawy. Wykorzystanie metod TIK – druk 3D wybranych figur.
3b Gdy słyszę muzyka – krzyczę matematyka! – zajęcia muzyczno- ruchowe z matematycznym tłem. Prezentacja układu rytmicznego z wykorzystaniem instrumentalizacji podczas Dnia rodziny – nauka orientacji w przestrzeni i rytmów.

3c.Kiedy gotujesz, do matematyki się przygotowujesz – warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich – odmierzanie składników, zabawy z pomiarem ciężaru. Kodowanie z robotem Photon.

3d Moja pierwsza gra matematyczna – opracowanie przez dzieci wraz z nauczycielem 2 podłogowych gier matematycznych.

4.Występ z okazji Dnia rodziny – prezentacja umiejętności zdobytych podczas realizowanych zajęć i wykonanych prac – wystawa, wręczenie prezentów.

5. Matematyczne zawody sportowe „Matematyczny tor przeszkód” – Dzieci wykonują proste zagadki matematyczne na różnorodnych stacjach zadaniowych.

6. Film promujący projekt.

7. Wręczenie certyfikatów i nagród:

Opisane działania w ramach projektu

Rozpoczęliśmy pierwsze działania w ramach projektu. Rodzice uczestniczyli w prelekcji dotyczącej planów i wyzwań związanych z realizacją projektu, a następnie z jego założeniami zostały zapoznane dzieci.