Nie jesteś w błędzie, matematyka jest wszędzie!

Autor projektu: Małgorzata Profic

Odbiorcy projektu: Dzieci 3-4 letnie – Grupa Żabki.

Cele główne projektu ustalone metodą SMART:

1. Udowodnimy, że matematyka jest wszędzie poprzez upowszechnianie i stosowanie kreatywnych i aktywizujących metod nauczania matematyki, opartych na praktycznym jej zastosowaniu.
2. Podejmiemy wzywanie rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci oraz zachęcimy do podejmowania różnorodnych działań matematycznych także w domu.
3. Zintegrujemy lokalne środowisko, ucząc się wzajemnie od siebie i poznając tajniki matematyki i wzbogacając na stałe ofertę dydaktyczną przedszkola.

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Rosnę z matematyką w pigułce

Projekt finansowany zw środków Fundacji mBanku w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką”.

W programie wywalczyliśmy grant na realizację działań edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-4 lat, objętych edukacją przedszkolną.

Dzieci chętnie odkrywają świat i uczą się nowych rzeczy. To od nas zależy, czym je zainteresujemy. „Rosnę z matematyką” to program dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom jak fascynujący może być świat matematyki.

Realizacja programu uwzględnia edukacyjne zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, tj. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, organizację zawodów na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, przygotowanie materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki.

Plakat promocyjny:

Edukacja matematyczna musi być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych oraz z intensywnym rozwojem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o Dziecięcą matematykę wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Dzieci trzyletnie nabywają w przedszkolu umiejętność posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni, kierunku (w przód, w tył, do góry, w dół), przyswajają określenia czasu (długo-krótko), podejmują próby klasyfikowania przedmiotów oraz gromadzą przedmioty mające wybraną wspólną cechę (wielkość, kształt, kolor, przeznaczenie), porównują liczebność zbiorów (dużo – mało, tyle samo), oraz posługują się liczebnikami: jeden i dwa . Dzieci czteroletnie rozróżniają, porównują i nazywają położenie przedmiotów w przestrzeni, kierunek i długość, przyswajają określenia czasu, klasyfikują przedmioty, porównują liczebność (równo, mniej, więcej), posługują się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy, cztery).


„Stworzyłam projekt kreatywnej edukacji matematycznej, by zgodnie z tytułem udowodnić, że matematyka jest wszędzie, dlatego kształtowanie umiejętności matematycznych już wśród przedszkolaków jest tak ważne – podkreśla autorka projektu, Małgorzata Profic.


Zaplanowane działania w ramach projektu

1. Szkolenie warsztatowe dla rodziców – „Matematyka jest wszędzie tzn. Gdzie? W muzyce, w naturze, w kuchni i sporcie! Opracowanie materiałów na stronę internetową. 2.Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów projektowych.
3.Realizacja zajęć dla dzieci:

3aPoznaję figury i bryły -szukam ich w swoim otoczeniu – warsztaty fotograficzne. Przygotowanie wystawy. Wykorzystanie metod TIK – druk 3D wybranych figur.
3b Gdy słyszę muzyka – krzyczę matematyka! – zajęcia muzyczno- ruchowe z matematycznym tłem. Prezentacja układu rytmicznego z wykorzystaniem instrumentalizacji podczas Dnia rodziny – nauka orientacji w przestrzeni i rytmów.

3c.Kiedy gotujesz, do matematyki się przygotowujesz – warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich – odmierzanie składników, zabawy z pomiarem ciężaru. Kodowanie z robotem Photon.

3d Moja pierwsza gra matematyczna – opracowanie przez dzieci wraz z nauczycielem 2 podłogowych gier matematycznych.

4.Występ z okazji Dnia rodziny – prezentacja umiejętności zdobytych podczas realizowanych zajęć i wykonanych prac – wystawa, wręczenie prezentów.

5. Matematyczne zawody sportowe „Matematyczny tor przeszkód” – Dzieci wykonują proste zagadki matematyczne na różnorodnych stacjach zadaniowych.

6. Film promujący projekt.

7. Wręczenie certyfikatów i nagród:

Opisane działania w ramach projektu

Rozpoczęliśmy pierwsze działania w ramach projektu. Rodzice uczestniczyli w prelekcji dotyczącej planów i wyzwań związanych z realizacją projektu, a następnie z jego założeniami zostały zapoznane dzieci.

Poznaję figury i bryły -szukam ich w swoim otoczeniu – warsztaty fotograficzne, druk 3 D wybranych figur. 

Zajęcia oparte były na poznawaniu brył zgodnie z podejściem Edyty Gruszczyk-Kulczyńskiej – autorki metody Dziecięca matematyka. Prowadząca zajęcia zapewniła dzieciom interaktywny i zróżnicowany sposób nauki matematyki. Dzięki wykorzystaniu wykałaczek i plasteliny dzieci mogły w praktyczny sposób zrozumieć kształt sześcianu. Zabawy z odrysowywaniem kształtów, przewlekaniem sznureczkiem oraz prowadzenie kawiarni z lodami o kształtach geometrycznych rozbudziły ich kreatywność i wyobraźnię. Drukowanie w drukarce 3D foremek o kształtach figur geometrycznych umożliwiło im zobaczenie wyniku swojej pracy w bardziej zaawansowanej formie.

Efekty takich zajęć to rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i nazewnictwa figur geometrycznych, zrozumienie ich cech oraz relacji przestrzennych między nimi. Dzieci nauczyły się również pracy z różnymi materiałami oraz rozwijały zdolności manualne i koordynację ruchową.

Propozycja zajęć w przedszkolu lub w domu:

Konstrukcja bardziej skomplikowanych modeli z klocków, np. piramid, walca czy graniastosłupów.


Zabawy polegające na klasyfikowaniu i porządkowaniu różnych figur geometrycznych według ich cech.


Zastosowanie technologii, takiej jak aplikacje mobilne lub gry edukacyjne, które pomogą dzieciom w dalszym utrwalaniu wiedzy matematycznej.


Tworzenie rysunków lub modeli przedstawiających codzienne przedmioty i ich kształty geometryczne.


Dodatkowo, aby kształtować intuicję geometryczną u dzieci, warto:

Wykorzystywać codzienne sytuacje do rozmów na temat kształtów i przestrzeni, np. podczas spacerów, przygotowywania posiłków czy zabawy.


Zapewnić dzieciom dostęp do różnych materiałów, takich jak klocki, plastelina czy puzzle, które pozwolą im eksperymentować z kształtami.


Zachęcać do zadawania pytań i samodzielnego eksplorowania różnych kształtów i ich właściwości.


Wspierać i nagradzać wysiłek dzieci w odkrywaniu matematycznych zagadnień, aby rozbudzić ich ciekawość i motywację do nauki.

Warsztaty fotograficzne – zapoznanie z budową aparatu, funkcjami, możliwościami.Nauka wykonywania zdjęć.

 


Warsztaty fotograficzne dla trzyletnich i czteroletnich dzieci były interaktywnym i angażującym sposobem na poznanie świata poprzez obraz. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z budową i funkcjami aparatu fotograficznego oraz nauczyły się wykonywać proste zdjęcia.

Po zapoznaniu się z podstawami fotografii, dzieci wyruszyły na poszukiwanie matematyki ukrytej w ich otoczeniu. Podczas tego procesu fotografowały różne obiekty w szkole i najbliższym otoczeniu, starając się zauważyć i uchwycić różne elementy matematyczne, takie jak kształty, wzory, symetrie czy liczby.

Efekty przeprowadzonych zajęć obejmują:

 1. Rozwinięcie umiejętności obserwacji i koncentracji – dzieci musiały uważnie przyglądać się otaczającym ich przedmiotom, aby zauważyć matematyczne detale.
 2. Zrozumienie matematycznych koncepcji w praktyczny sposób – poprzez fotografowanie różnych elementów matematycznych, dzieci mogły lepiej zrozumieć ich występowanie w rzeczywistości.
 3. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni – dzieci miały okazję eksperymentować z kompozycją i kadracją zdjęć, co pozwoliło im wyrazić swoje pomysły i spostrzeżenia na temat matematyki w swoim otoczeniu.

Zajęcia te nie tylko pomogły dzieciom zrozumieć matematykę w praktyczny sposób, ale również rozbudziły ich zainteresowanie nauką poprzez interaktywne doświadczenia.

Matematyka w fotografii ukryta – przygotowanie zdjęć na wystawę fotograficzną.

 

Artykuł w lokalnej Gazecie Myślenickiej – 10.04.2024 r:

 

 

 

 

 

Matematyka i muzyka mają wiele wspólnego, ponieważ obie opierają się na pewnych strukturach, wzorcach i harmonii. W wychowaniu przedszkolnym, poprzez podejście zwanym Dziecięcą Matematyką, te dwie dziedziny mogą być integrowane, aby rozwijać umiejętności poznawcze i kreatywne dzieci. Celem zajęć przeprowadzonych w ramach kolejnego modułu projektu Nie jesteś w błędzie matematyka jest wszędzie  było zainteresowanie dzieci światem matematyki oraz uświadomienie zarówno dzieciom, jak i rodzicom wpływu zajęć umuzykalniających na efektywność edukacji matematycznej dzieci oraz na ich rozwój psychoruchowy. 

Pomimo, że według niektórych te dwa obszary edukacyjne nie są sobie bliskie, przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani udowodniły, że zabawy umuzykalniające, mogą wspierać najmłodszych w kształtowaniu pojęć matematycznych. Ćwiczenia rytmiczne to doskonały sposób na testowanie uważności słuchowej, skupienia uwagi, koordynacji czy pamięci – wszystko po to, by wspierać dzieci w  skutecznym uczeniu się nowych rzeczy. 

„Inspiracją do tworzenia muzykalnego świata matematyki była dla mnie Pani dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, która była doktorantką prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – autorki kultowej Dziecięcej matematyki®. Proponowane przez nią pomysły skutecznie wpływają na rozwój wielu umiejętności, zwłaszcza  z obszaru rozwoju kompetencji matematycznych” – podkreśla Małgorzata Profic, koordynatorka projektu. 

Dzieci, dzięki udziałowi w projekcie wykorzystały m.in: muzogram -narzędzie, które integruje muzykę i matematykę poprzez reprezentację dźwięków za pomocą symboli graficznych, podobnie jak w przypadku notacji muzycznej. Przedszkolaki uczyły się rozpoznawać, interpretować i tworzyć dźwięki oraz rytmiczne wzorce, co rozwija ich umiejętności muzyczne. Ponadto pomogło to im rozumieć koncepcje takie jak sekwencje, wzorce i symetria, co rozwija ich umiejętności matematyczne.

Zabawy matematyczno – muzyczne pozwalają zaplanować szereg ciekawych działań w zakresie wprowadzanych treści nauczania skorelowanych z podstawą programową.

Matematyka od kuchni”

Gdzie ukryła się matematyka? Na to pytania już od marca odpowiadają przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani realizując interesujące zajęcia z matematycznym tłem.  Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Nie jesteś w błędzie, matematyka jest wszędzie” finansowanego przez Fundację mBanku w ramach programu „Rosnę z matematyką. 

Dzięki współpracy z Kołem Gospodyń i Gospodarzy z Zasani udało się zrealizować ciekawe warsztaty cukiernicze. Dzieci z Grupy Żabki musiały poradzić sobie z odmierzaniem odpowiedniej ilości składników do przygotowania kruchych ciasteczek w kształcie figur geometrycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na zajęciach z drukarką 3D udało im się przygotować foremki w kształcie trójkąta, koła, prostokąta i kwadratu.  

Zamysłem organizatorów było pokazanie uczestnikom praktycznych zastosowań matematyki, połączenie zabawy z nauką, rozbudzenie pasji kulinarnych, jak również kształtowanie u nich kreatywności poprzez szukanie nowych pomysłów. 

„Cieszymy się, że dzięki współpracy z gospodyniami z naszej małej miejscowości, dzieci w ciekawy sposób mogą uczyć się nowych rzeczy i pokochać matematykę już od najmłodszych lat – podkreśla Renata Piekarz, Dyrektor szkoły. 


Artykuł w Gazecie Myślenickiej – 5 czerwca 2024 r.

Tworzymy autorskie gry podłogowe

Konstruowanie gier matematycznych może być dla dziecka ciekawą przygodą. Dzięki takim zabawom dzieci mogą u siebie rozwijać potencjał twórczy oraz  rozszerzać możliwości umysłowe.

W trakcie gry dziecko:

 • Wyrabia refleks i szybką orientację w tym, co jest aktualnie ważne do osiągnięcia celu;
 • Kształtuje swoje umiejętności interpersonalne, ważne dla zgodnego współdziałania w grupie;
 • Rozwija pamięć, mowę i myślenie;
 • Doskonali umiejętności matematyczne.

Gotowe gry (planszowe) mają często zbyt złożone instrukcje i zbyt bogate plansze co utrudnia dziecku zrozumienie sensu gry. Dlatego w ramach naszego projektu postanowiliśmy skonstruować własne gry podłogowe – „Matematyczna ścieżka” i „Figuraki”.

Nauczenie dzieci sztuki konstruowania gier sprzyja hartowaniu odporności emocjonalnej, stwarza sytuacje sprzyjające rozwijaniu zdolności do rozumnego zachowania się w trakcie pokonywania trudności, gdyż wymaga się od dziecka wysiłku umysłowego.

Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńska (specjalista i autorytet w dziedzinie nauczania matematyki w wieku przedszkolnym)  wyjaśnia, że fundamentem osiągania sukcesu w zakresie edukacji matematycznej dziecka stanowią jego własne doświadczenia. Gry zbudowane przez dzieci są dla nich niezwykle atrakcyjne i ciekawe. 

Na pierwszych zajęciach dzieci ustalały jak będzie wyglądać ich gra. Każda grupa rysowała ozdabiała odpowiednio elementy gry. Na kolejnych zajęciach, dzieci wraz z nauczycielem ustalały zasady gry. Na ostatnim spotkaniu dzieci grały w swoją grę według wcześniej ustalonych zasad.


Projekt Nie jesteś w błędzie, matematyka jest wszędzie to także możliwość zakupu atrakcyjnych i ciekawych dla dzieci pomocy dydaktycznych i materiałów. Projekt finansowany z Fundacji mBanku w ramach projektu grantowego Rosnę z matematyką.

Zawody matematyczno – sportowe „Matematyczny tor przeszkód”.

Dnia 5.06.2024 r., w ramach projektu „Nie jesteś w błędzie, matematyka jest wszędzie!”, zorganizowaliśmy zawody matematyczno-sportowe pod nazwą „Matematyczny tor przeszkód”. Wydarzenie miało na celu utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej przez dzieci przez cały rok oraz promowanie aktywnego spędzania czasu.

W zawodach wzięły udział wszystkie dzieci z Grupy Żabki. Tor przeszkód składał się z różnych stacji, na których dzieci musiały wykonać różnorodne zadania matematyczno-ruchowe. Oto niektóre z nich:

 • Przeliczanie i skakanie: Dzieci przeliczały obiekty, a następnie skakały określoną ilość razy, doskonaląc umiejętność liczenia.
 • Orientacja w przestrzeni: Poruszanie się między przeszkodami w określonych kierunkach, co pomogło dzieciom w doskonaleniu orientacji przestrzennej.
 • Odkodowywanie instrukcji: Dzieci wykonywały zadania zgodnie z instrukcjami słownymi oraz odczytywały polecenia zamieszczone na obrazkach, co rozwijało ich umiejętność logicznego myślenia.
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych: Dzieci rozpoznawały i nazywały figury geometryczne oraz tworzyły z nich różne obrazy, pracowały na geoplanie.

Zawody przyniosły szereg korzyści zarówno dla dzieci, jak i dla całej szkoły:

1. Dla Dzieci:

 • Utrwalenie wiedzy: Dzieci miały okazję utrwalić wiadomości zdobyte podczas trwania projektu, w tym przeliczanie obiektów, rozpoznawanie figur geometrycznych i orientację w przestrzeni.
 • Rozwój umiejętności ruchowych: Zadania ruchowe pomogły dzieciom rozwijać koordynację ruchową, zręczność i sprawność fizyczną.
 • Rozwój umiejętności społecznych: Współpraca w grupie i wspólne wykonywanie zadań wzmacniały umiejętności interpersonalne i współdziałanie.
 • Radość z nauki: Dzieci doskonale bawiły się, co pokazało, że matematyka może być ciekawa i przyjemna. Wspólna zabawa przyniosła dużo radości i satysfakcji.

  Na zakończenie zawodów wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody, które dodatkowo zmotywowały je do aktywnego udziału i rozwijania swoich umiejętności matematycznych. Wśród nagród znalazły się:

  • Bramki sportowe
  • Klocki Lego
  • Klocki wafle
  • Łamigłówki
  • Gry matematyczne

Zawody „Matematyczny tor przeszkód” pokazały, że matematyka może być wspaniałą przygodą i źródłem radości dla najmłodszych. Sukces tego wydarzenia sprawia, że mamy nadzieję na jego kontynuację w przyszłości. Planujemy organizować podobne zawody cyklicznie, aby dalej wspierać rozwój matematycznych umiejętności naszych podopiecznych i integrować naszą społeczność przedszkolną.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie i udział w organizacji tego wspaniałego wydarzenia!

Wręczenie nagród konkursowych:

1. Kat. Dzieci rocznik 2019

1.Mikołaj Handzel

2. Julia Górka, Weronika Ruman, Ada Zabłocka

3. Wojciech Uczniak, Nikodem Czerwiński

Wyróżnienia – Dawid Dudzik, Tobiasz Kryżostaniak, Radosław Kalisz

2.Kat. Dzieci rocznik 2020

 1. Anna Leśniewska
 2. Maksymilian Piwowarczyk, Lena Czerwińska.
 3. Aniela Czarnota, Klara Profic, Klara Lenart, Laura Mochel, Jan Dąbrowski, Stanisław Szymoniak, Marzena Wójcik, Franciszek Humaj.
 4. Wyróżnienia -Angelika Wyroba, Bartłomiej Jagnicki, Zuzanna Dudzik.