Nie pal przy mnie proszę

„Nie pal przy mnie proszę” to profilaktyczny program antytytoniowy, skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Zajęcia w ramach powyższego programu mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza uczestnikom najwięcej okazji do uczenia się poprzez doświadczenie, zachęca do aktywnego udziału dzieci. W przebiegu zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, których istotą jest zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności  w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.