26
lip

0

Szkolny zestaw podręczników

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie będą mieli zapewnione darmowe podręczniki i ćwiczenia
 w ramach dotacji.
 Należy jedynie zakupić podręczniki oraz ćwiczenia do religii.

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

przeznaczonych do kształcenia ogólnego

na rok szkolny 2022/2023

Szkoła Podstawowa w Zasani

 

 

 

KLASA I

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr w wykazie

Edukacja wczesnoszkolna

Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

Język angielski

Religia

T. Panuś,
A. Kielan, A. Berski

Podręcznik + Ćwiczenia

Bóg jest naszym Ojcem

 

Św. Stanisława

Kraków

AZ-11-01/18-KR-1/20

 

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

 

Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

Język angielski

Religia

T. Panuś,
A. Kielan, A. Berski

Podręcznik + Ćwiczenia
Jezus jest naszym Zbawicielem

 

Św. Stanisława

Kraków

 AZ-12-01-/18-KR-16/21

 

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

 

Język angielski

Religia

Tytuł i autor Katechizmu zostaną podane we wrześniu.

 

 

KLASA IV

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr  w wykazie

Historia

Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

Język angielski

Język polski

Matematyka

Przyroda

Technika

Informatyka

Religia

T. Panuś, A. Kielan, A. Berski

Słuchamy Pana Boga

Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław Kraków

AZ-21-01/10-KR-1/12

 

KLASA V

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr  w wykazie

Historia

Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

Język angielski

Biologia

Język polski

Matematyka

Geografia

Informatyka

Technika

Muzyka

Religia

T. Panuś, A. Kielan, A. Berski

Jezus dla człowieka.

Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław Kraków

AZ-21-04/20-KR-4/20

 

KLASA VI

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopusz-

czenia

Historia

             Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

 

 

Język angielski

Język polski

Matematyka

Przyroda

Muzyka

Geografia

Informatyka

Technika

Biologia

Religia

T. Panuś, A. Kielan, A. Berski

Kościół dla człowieka.                      Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław Kraków

AZ-22-04/20-KR-17/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopusz-

czenia

Historia

 

             Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

 

Język angielski

Język polski

Matematyka

Biologia

Geografia

Chemia

Informatyka

Język niemiecki

Technika

Muzyka

Religia

T. Panuś,

R. Chrzanowska

Duch Święty darem dla człowieka.

Podręcznik + ćwiczenia

Św. Stanisław Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VIII

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dopusz-

czenia

Historia

 

             Podręczniki bezpłatne – dostarczone uczniom przez szkołę we wrześniu

 

Język angielski

Język polski

Matematyka

Biologia

Geografia

Chemia

Informatyka

Język niemiecki

Muzyka

Wiedza o społeczeństwie

Religia

T. Panuś,

R. Chrzanowska

Żyjemy w miłości Boga Podręcznik +ćwiczenia

Św. Stanisław Kraków

KR-33-02/13-KR-6/14