Szkolny zestaw podręczników

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2023/2024

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Zasani

z dnia  29 sierpnia 2023 roku.

                                                                                                    

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASANI

 

 

I ETAP EDUKACYJNY (KL. I-III)

Edukacja wczesnoszkolna

 

Nr programu

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Tytuł programu

Autor, wydawnictwo

1/2023

Mariola Piwowarczyk

kl. III

Magdalena Kawalec

kl. II

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej „Wielka Przygoda”

E. Kasprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda

Wydawnictwo Nowa Era

2/2023

Marta Kochan
kl. I

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej „Lokomotywa”

I. Kulis, K. Królikowska-Czarnota, M. Pasternak, K. Rymar, B. Szczawińska

Wydawnictwo GWO

Wychowanie fizyczne:

3/2023

Jarosław Szewczyk

kl. II i III

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej „Wielka Przygoda”

E. Kasprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

4/2023

Małgorzata Profic kl. II
Barbara Górka kl. I i III

New English Adventure.

Wydawnictwo PEARSON

Religia

5/2023

Alina Matoga

kl. I-II

Program nauczania religii „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”

Komisja Wychow.  Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo Św. Stanisława

6/2023

Ks. Marcin Pytko

kl. III

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej.

Tadeusz Panuś, Andrzej Kielian, Adam Berski           Wydawnictwo Św. Stanisława

 

II ETAP EDUKACYJNY (KL. IV-VII)

Zajęcia edukacyjne

 

Język polski:

7/2023

Katarzyna Budziszek

 kl. V, VI ,VIII

 

Nowe słowa na start – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Wyd. Nowa Era

8/2023

Katarzyn Budziaszek

kl. IV i VII

Między nami – program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Wyd. GWO

Historia:

9/2023

Jarosław Pietrzak

kl. IV – VIII

Wczoraj i dziś rozkład materiału nauczania historii dla klas IV-VIII

 Tomasz Maćkowski

Wydawnictwo Nowa Era

 

Język angielski

10/2023

Barbara Górka
kl. IV -VI

Steps Plus

Oxford University Press Polska

11/2023

Barbara Górka 
kl. VII

English Class A2+. Podręcznik wieloletni.

Wydawnictwo PEARSON

12/2023

Joanna Pieron 
kl. VIII

Program nauczania języka angielskiego w klasie VIII

Repetytorium Ósmoklasisty

Arek Tkacz ,

Anita Lewicka

Matematyka:

13/2023

Marian Batko

kl. IV – VIII

Matematyka z kluczem – program nauczania matematyki w szkole podstawowej dla klas IV – VIII

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda:

14/2023

Iwona Irzyk

kl. IV

Tajemnice przyrody- rozkład materiału dla klasy 4

Jolanta Golanko

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia:

15/2023

Iwona Irzyk

kl. V – VIII

Puls życia. Program nauczania biologii w klasach V – VIII szkoły podstawowej.

Joanna Stawarz

Wydawnictwo NOWA ERA

Muzyka:

16/2023

Beata Jaworska

kl. IV – VII

Lekcja muzyki – Rozkład materiału nauczania muzyki w klasach IV-VII.

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka:

17/2023

Alina Matoga

kl. IV- VII

Plastyka. Rozkład materiału.

Beata Mikulik

Wydawnictwo WSIP

Informatyka:

18/2023

Iwona Irzyk                
  kl. IV-VIII

Teraz bajty. Program nauczania dla szkoły podstawowej dla szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

Wydawnictwo Migra

 

Technika:

19/2023

Iwona Irzyk

kl. IV – VI

Jak to działa? Rozkład materiału nauczania techniki.

Wydawnictwo NOWA ERA

Wychowanie fizyczne:

20/202

 

Jarosław Szewczyk

kl. IV – VIII

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe Fosze

Religia:

21/2023

Alina Matoga

kl. IV – VI

Poznaję Boga i w Niego Wierzę. Rozkład materiału z nauki religii.

Komisja Wychow.  Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo Św. Stanisława

22/2023

Alina Matoga

kl. VII-VIII

Rozradowanie się w Duchu Świętym. Rozkład materiału
 z nauki religii.

Komisja Wychow.  Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo Św. Stanisława

Fizyka:

23/2023

Małgorzata Krok

kl. VII -VIII

Spotkania z fizyką. Rozkład materiału  nauczania z fizyki
w szkole podstawowej.

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nawrotny- Róźańska

Wyd. NOWA ERA

Geografia:

24/2023

Renata Piekarz

kl. V – VIII

Planeta Nowa. Rozkład materiału nauczania z geografii.

Ewa Maria Tul

Barbara Dziedzic

Wydawnictwo NOWA ERA

Chemia:

25/2023

Iwona Irzyk

kl. VII – VIII

Chemia Nowej Ery.

 Rozkład materiału nauczania chemii w szkole podstawowej.

Teresa Kulawik, Jan Kulawik

Maria Litwin

Wydawnictwo NOWA ERA

Język niemiecki:

26/2023

Anna Jaśkowiec

kl. VII – VIII

Maximal 1 – rozkład materiału.

Maximal 2 – rozkład materiału.

Wydawnictwo KLETT

Wiedza o społeczeństwie

27/2023

Agata Wyskoczyńska

kl. VIII

Dziś i jutro. Rozkład materiału nauczania wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

Wydawnictwo NOWA ERA

Edukacja dla bezpieczeństwa

28/2023

Małgorzata Profic

kl. VIII

Żyję i działam bezpiecznie. Rozkład materiału z edukacji  dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Wydawnictwo NOWA ERA

Wychowanie do życia w rodzinie:

29/2023

Iwona Irzyk

kl. IV – VIII

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas

 IV-VIII szkoły podstawowej.

Teresa Król, K. Maśnik,

G. Węglarczyk

Wydawnictwo Rubikon

Doradztwo zawodowe:

30/2023

Anna Zabłocka

kl. VII – VIII

Autorski program nauczania.

———————————-

 

 

 
 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Oddział przedszkolny

31/20223

 

Anna Górka

 

Program wychowania przedszkolnego

Bożena Paździo

Magdalena Klabacha-Lica

Wydawnictwo MAC

32/2023

Magdalena Biel

Małgorzata Profic

 

 

Religia

33/2023

Alina Matoga

Program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychow.  Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

Wydawnictwo Św. Stanisława

Język angielski:

34/2023

Małgorzata Profic

Program nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli
 i klas zerowych.

Yellow House English.

„Baby Beetles” Claire Selby.

35/2023

Barbara Górka

Program nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli
 i klas zerowych.

Yellow House English.

 

 

                   

                    Dopuszczam w/w programy do użytku szkolnego od 1 września 2023 r.