Czy jesteś bezpieczny w sieci?

Dzięki współpracy z Fundacją Profilogos rozpoczęliśmy realizację projektu Prawa, reguły, zasady fundamentem edukacji dzieci i młodzieży opartej na świadomości świata realnego i wirtualnego.
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie świadomości praw, reguł, zasad rządzącym światem wirtualnym i realnym wśród dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu przewidziane są liczne działania edukacyjne: szkolenia, prelekcje, debata czy konkursy.