03
Sie

0

ZMIANA TERMINU WOJEWÓDZKIEJ INAUGURACJI

UWAGA!

ZMIANA TERMINU WOJEWÓDZKIEJ INAUGURACJI

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 oraz uroczystości związane ze 100-leciem Szkoły Podstawowej w Zasani oraz nadaniem Szkole imienia patrona Kazimierza III Wielkiego odbędą się 2 września 2016 r. o godzinie 1000.

Niezależnie od  w/w uroczystości, 1 września 2016 r. ok. godziny 900 (po mszy św.), odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego.