19
Kwi

0

Zmiana terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, informuje o zmianie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21, a są to:

04 i 28 maja 2021 r. (za wcześniej ustalone 04 i 05 stycznia).

W razie potrzeby w tych dniach mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze.