Zmiana dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W związku z bardzo trudną sytuacją personalną: choroba większości nauczycieli i pracowników obsługi oraz w związku z brakiem możliwości dezynfekcji budynku szkoły ogłaszam, że dni 4, 5, 6 listopada 2020r. (środa, czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Te dni zostają wykorzystane zamiast 12, 13 listopada i 4 czerwca.
Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza szkoła.

Dyrektor Renata Piekarz