Zasań ma AED!

W dniu 27 września na terenie naszej szkoły został przekazany i zamontowany defibrylator AED. Urządzenie to wspiera ratownika od pierwszych czynności, poprzez analizę rytmu serca, aż po wspomaganie prowadzenia efektywnego i poprawnego masażu pośredniego serca. Pracując z defibrylatorem ratownik nie ma czasu na domysły, niepewność, przez co zyskujemy cenne sekundy podczas akcji ratunkowej. Umiejscowienie jest strategiczne ze względu na położenie szkoły obok  ruchliwej powiatowej drogi przez naszą miejscowość. W wielu przypadkach jest niezastąpione, niezbędne i ratuje życie, jednak każdy z nas wolałby nie znaleźć się w sytuacji konieczności użycia tego urządzenia. Jeśli jednak zaistnieje taka konieczność – mamy dostęp na ścianie frontowej naszej szkoły.