Zaproszenie na dzień babci i dziadka

Już niedługo moi mili
chcemy, byście z nami byli.
Wolnej chwili więc szukajcie,
do drzwi naszych zapukajcie.

Bo już teraz zapraszamy
na okazję, którą mamy.
A to będzie wielka gratka
Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Czasu wnukom nie żałujcie
i powoli się szykujcie
do Szkoły Podstawowej w Zasani

Dnia 15.01.2016 r. o godz. 12.00

WNUCZĘTA

,