Zapisy uczniów do klas pierwszych

Informujemy, że w dniach

14.02.2023 do 15.03.2023

trwają zapisy uczniów do klas pierwszych

dla dzieci z obwodu 

a od 16 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.

dla dzieci spoza obwodu 

Miejsce zapisywania uczniów: sekretariat Szkoły Podstawowej w Zasani.

Karta zgłoszenia dziecka jest do odbioru w sekretariacie

Do zapisu dziecka proszę zabrać ze sobą jego numer PESEL i 1 zdjęcie.