Wyniki 61.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów

Turniej recytatorski – klasy I – III

III Nagroda Dominika Biel kl. III

Turniej recytatorski – klasy IV – VI

Wyróżnienie Paweł Stasiak kl. V

Wywiedzione ze słowa- klasy IV – VI

II Nagroda Michał Mika kl. IV