Wycieczka Oświęcim

17 listopada uczniowie klasy VIII zwiedzili obóz Oświęcim, który stał się dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy – od 1942 r. – stał się równocześnie jednym z ośrodków ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

Uczniowie z należytym szacunkiem i powagą zapoznali się z historią powstania obozu, planem wyniszczenia nacji żydowskiej oraz warunkami, w jakich żyli więźniowie. Wspólnie z przewodnikiem zwiedzali również obóz Brzezinka, który był największym z całego kompleksu, utworzony w 1941 r. na terenie odległej od Oświęcimia o 3 km wsi Brzezinka, z której wysiedlono polską ludność, a zabrane im domostwa rozebrano. W Birkenau naziści wybudowali też większość urządzeń masowej zagłady.

To była lekcja historii, która na zawsze pozostanie w pamięci.

Więcej zdjęć w galerii