Wolne miejsca dla dzieci w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Myślenice

 w roku szkolnym 2022/2023

Wolne miejsca w przedszkolach w Gminie Myślenice

Wolne miejsca dla dzieci w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Myślenice

 w roku szkolnym 2022/2023

 

Informujemy, iż w przedszkolach publicznych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myślenice dysponują wolnymi miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Poniżej wykaz przedszkoli;

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98,

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Myślenicach ul. Lipowa 2a,

Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Myślenicach ul. K. Wielkiego 20,

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Myślenicach, ul. S. Batorego 1a,

Przedszkole Samorządowe w Borzęcie, Borzęta 368,

Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20,

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie, Głogoczów 297,

Przedszkole Samorządowe w Jaworniku, Jawornik 172,

Przedszkole Samorządowe w Osieczanach, Osieczany 100,

Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni, Trzemeśnia 306,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16a,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach, Krzyszkowice 368,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Polance, Polanka 71,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Porębie, Poręba 16,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zasani, Zasań 91,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej wZawadzie, Zawada 24.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w systemie elektronicznym NABO;

 https://uzupelniajaca-przedszkola-myslenice.nabory.pl/

 rozpocznie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00. i będzie trwać do 31 maja 2022 r. do godz. 12.00, po czym system zostanie zamknięty.

Szczegółowe informacje udzielają dyrektorzy poszczególnych przedszkoli.