Warsztaty profilaktyki

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Polskie Centrum Profilaktyki. Klasy 1-3 pracowały wspólnie zajmując się głównie tematyką profilaktyki uzależnień od telefonu komórkowego, internetu, gier komputerowych i portali społecznościowych. Klasy 4-8 rozmawiały na temat agresji i przemocy rówieśniczej. Uczniowie poznali również skuteczne sposoby radzenia sobie z emocjami.