10
Maj

0

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYC

Planowany termin egzaminu ósmoklasisty 16.06 – 18.06.2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2020/2021
DRODZY ABSOLWENCI  KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Udostępniamy do Waszej dyspozycji elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN. System będzie dostępny na stronie internetowej:
https://malopolska.edu.pl
Od 11 maja 2020 r. oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych będzie ogólnie dostępna dla wszystkich uczniów zainteresowanych nauką w naszych szkołach, bez konieczności logowania do systemu Vedukacja.
Dotychczasowy harmonogram rekrutacji, w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz ustalonymi w terminie 16-18 czerwca 2020 r. egzaminami ósmoklasisty, nie obowiązuje. Będzie on aktualizowany na bieżąco, jak tylko zostaną podane do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do tego czasu nie będziecie mogli się zalogować do systemu Vedukacja w celu wyboru szkół, do których chcielibyście aplikować.
Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane!
Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.
Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.
Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji.
Aby ułatwić Wam wybór dalszej drogi edukacyjnej przygotowaliśmy, w formie elektronicznej, folder z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat, który przesłaliśmy do dyrektorów szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji, z prośbą o udostępnienie go uczniom klas ósmych.
Folder informacyjny zawierający ofertę kształcenia na rok szkolny 2020/2021 branżowych szkół I stopnia, techników oraz liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat dostępny jest również tutaj:
https://www.myslenicki.pl/wcag/dokumenty/edukacja/szkoly/Poradnik.pdf