22
Sty

0

Szkolny Klub Sportowy

Aktualności
Szkolny Klub Sportowy w naszej szkole

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani przystąpiła
w tym roku do programu „Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jarosław Szewczyk. Stworzono jedną grupę ćwiczebną. Na zajęcia uczęszcza 15 uczniów naszej szkoły. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. W ciągu roku przewidziano 70 godzin dla grupy.

Zadanie realizowane jest od 15.01.2019r. do 10.12.2019r.