Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy

27 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Zasani w ramach realizacji konkursu „Odblaskowa Szkoła” zostało zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów placówki. . Uczestniczyli w nim uczniowie z klas IV-VI.  Szkolenie przeprowadzał wykwalifikowany ratownik medyczny- pan Wojciech Kraus we współpracy z funkcjonariuszem Straży Miejskiej z Myślenic- Andrzejem Kobiałką

 

Przeprowadzone szkolenie było wykonane fachowo, pomysłowo i w sposób aktywizujący uczestników. Dzięki ćwiczeniom praktycznym umożliwiło dzieciom sprawdzenie i udoskonalenie swoich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy. Dzieci i grono pedagogiczne były pod wrażeniem otwartości i profesjonalizmu Pana Krausa i Pana Kobiałki, którzy zachęcili ich do poszerzania swoich  umiejętności w zakresie  udzielania pierwszej pomocy. Odbiór szkolenia był bardzo pozytywny i przyniósł widoczne rezultaty pedagogiczne – pogłębił umiejętności i wiedzę dzieci na temat pierwszej pomocy. Dzieci z przejęciem i zainteresowaniem uczestniczyły w zorganizowanych przez niego ćwiczeniach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.