Światowy Dzień bez tytoniu

Nasza szkoła włącza w obchodzony 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku. Tegoroczna globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości w temacie alternatywnej produkcji roślinnej i możliwości marketingowych dla rolników tytoniu oraz zachęcenie ich do prowadzenia zrównoważonych upraw. Jej celem jest również pokazanie ingerencji koncernów przemysłu tytoniowego w procesy zmian upraw tytoniu na uprawy zrównoważone i jak tym samym przyczyniają się one do światowego kryzysu żywnościowego.