Sukces Małych Żabek

Dziewczynki z Grupy Żabki w składzie: Anna Leśniewska, Ada Zabłocka, Lena Czerwińska, Julia Górka, Weronika Ruman i Klara Profic wywalczyły Wyróżnienie specjalne na XVII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „…serca nutą Ojczyzna”
dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych,
szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów muzycznych.