Spotkanie ze strażakami

W naszej szkole przywitaliśmy szczególnych gości- przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasani. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci oraz przybliżenie pracy strażaka w ramach preorientacji zawodowej.