16
lt.

0

Rekrutacja dzieci do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022.

Obowiązkiem nauki szkolnej od 1 września 2021 r. objęte są wszystkie dzieci urodzone w roku kalendarzowym 2014.

Terminy:

od 1 marca do 12 marca 2021 – Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej. Wnioski dostępne będą na stronie internetowej – w zakładce dla rodziców  lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły,

do 31 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;

do 9 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez Rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do szkoły;

2 czerwca 2021 r. – podanie listy kandydatów przyjętych do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Zasani na rok szkolny 2021/2022.