REKRUTACJA do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani na rok szkolny 2021/2022.

W pierwszej kolejności prowadzimy zapisy dzieci, które już chodzą do oddziału przedszkolnego przy naszej szkole – Rodzice składają u pani nauczycielki  DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO lub DEKLARACJE O REZYGNACJI.

W dalszej kolejności będzie możliwość zapisania do naszego oddziału przedszkolnego nowych dzieci.

                Wniosek rekrutacyjny  będzie dostępny dla rodziców na stronie:

                          https://przedszkola-myslenice.nabory.pl

Rekrutacja będzie prowadzona wg następującego harmonogramu:

1-12 lutego 2021 – Składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (2021/2022)

od 1 marca 2021, godz. 9:00 do – do 17 marca 2021, godz. 12:00 – Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek składa się drogą elektroniczną, wskazując nie więcej niż 3 wybrane przedszkola. Złożony drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować i podpisać oraz dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Zasani – e-mailem w formie skanu (sp.zasan@interia.pl) lub w tradycyjnej wersji papierowej.

1-19 marca 2021, godz. 15:00 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków;

2 kwietnia 2021, godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego

od 6 kwietnia 2021, godz. 9:00 – do 16 kwietnia 2021, godz. 12:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – drogą elektroniczną lub tradycyjną

19 kwietnia 2021, godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

od 20 kwietnia 2021 – do 22 kwietnia 2021 – Rekrutacja uzupełniająca

23 kwietnia 2021, godz. 12:00 – podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych