Przydział czynności r. szk. 2018/19

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Funkcja
1. Monika Parszywka j. polski

historia, WOS

klasa IV-VI, wychowawca kl. VI

klasa IV-VII,

2. Marian Batko matematyka

informatyka

klasa IV-VIII, wychowawca kl. V

kl. V, VI

3. Katarzyna Budziaszek j. polski

muzyka

klasa IV,VII-VIII, wychowawca kl.IV

klasa IV-VII

4. Ks. Andrzej Caputa religia klasa III
5. Jan Chęciński j. niemiecki, doradztwo zawodowe klasa VII-VIII
6. Anna Górka wychowanie przedszkolne wychowawca w oddziale przedszkolnym,
7. Barbara Górka j. angielski nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim
8. Urszula Górka zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 0-VIII
9. Iwona Irzyk biologia

przyroda

informatyka

technika

Wychowanie do życia w rodzinie

klasa V,VI,VII,VIII

klasa IV

klasa IV,V,VI,VII,VIII

klasa IV,V,VI

IV,V,VIII

10. Andrzej Jasek edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII
11. Magdalena Kawalec edukacja wczesnoszkolna klasa I, wychowawca klasy I
12. Marta Kochan edukacja wczesnoszkolna klasa III,wychowawca klasy III
13. Małgorzata Krok fizyka klasa VII-VIII
14. Alina Matoga religia,

 

plastyka,

oddział przedszkolny,

klasa I-II,IV,V,VI,VII, VIII

klasa IV-VIII

15 Renata Maślerz pedagog szkolny  
16. Renata Piekarz edukacja wczesnoszkolna muzyczna

edukacja wczesnoszkolna WF

klasa I,II

klasa I

17. Joanna Pieron j. angielski klasa IV,V, VI
18. Mariola Piwowarczyk edukacja wczesnoszkolna, klasa II,wychowawca kl. II
19. Małgorzata Podmokły geografia klasa VII-VIII
20 Małgorzata Profic j.angielski klasa I,II,III,odział przedszkolny
21. Stanisława Pyzio  chemia klasa VII,VIII
22. Jarosław Szewczyk wychowanie fizyczne klasa II, IV-VIII,

wychowawca klasy VII

23. Magdalena Szczepańska j.angielski klasa VII,VIII

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.