Programy i innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne i programy realizowane w Grupie Żabki:

English grammar for kids

„Zabawy z językiem angielskim”– Program zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej nauczania języka angielskiego. Koordynator programu: Małgorzata Profic.

Program skierowany jest do grupy „Żabki” (dzieci 3-letnie i 4-letnie), które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Ze względu na fakt, że celem nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie w nich chęci do nauki języka obcego treści nauczania zostały podzielone na tematy bliskie każdemu dziecku. Zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami również w Polsce wiek rozpoczęcia nauki języka angielskiego jest sukcesywnie obniżany. Nauczanie języka obcego w grupach przedszkolnych jest coraz bardziej popularne. Efekty doświadczeń innych krajów w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych są bardzo zachęcające i warte naśladowania. Celem programu jest przede wszystkim oswojenie i osłuchanie dzieci z brzmieniem, oraz  strukturą języka angielskiego, a także przygotowanie dzieci do dalszej nauki języka na kolejnych szczeblach edukacji.

 

 

 

 

SAMOGŁOSKI Układanka

Grafika: www.juniora.pl

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne z elementami symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania jako sposób wspierania rozwoju mowy u dzieci w wieku 3 i 4 lat.
Program będzie realizowany w grupie „Żabki”.
Koordynator innowacji pedagogicznej: Magdalena Hujdus
Innowacja pedagogiczna została stworzona w trosce o prawidłowy rozwój społeczny, intelektualny
i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym. Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji oraz pozwala na wyrażanie swoich myśli i uczuć. Celem innowacji będzie m. in. usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych dziecka, poznanie samogłosek ustnych w obrazie, dźwięku i ruchu oraz wywołanie prawidłowej artykulacji głosek. Ćwiczenia i zabawy będą dostosowane tematycznie do aktualnie realizowanego programu przedszkolnego. Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie metod wspierających całościowy rozwój dziecka, w tym rozwój mowy poprzez wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej, zwłaszcza symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania według profesor Jagody Cieszyńskiej.

 

Innowacja pedagogiczna „Matematyka na start” –

Dziecięca matematyka | NicNudnego, Zajęcia dodatkowe, Urodziny

Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do grupy Żabki (3- 4 letnie). Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu w ramach realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska słusznie zauważyła, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej „Matematyka na start” przedszkolaki uczestniczyć będą w szeregu działań matematycznych połączonych z innymi sferami aktywności, takimi jak zabawa, muzyka, integracja z tekstami literackim, poznawanie świata przyrody czy gier planszowych. Innowację tą charakteryzuje to, że to dziecko odgrywa czynną rolę w realizacji określonych zadań, jest aktywniejsze od nauczyciela. Ma możliwość doświadczania, poszukiwania i wnioskowania. Sposoby działania zawarte w programie pomogą pogłębić zainteresowanie tematem, pozwolą przyswajać bez trudu nową wiedzę i umiejętności, a także rozwijać własne pomysły. Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych działań stworzymy dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę oraz zaprzyjaźnienia się z „królową wszystkich nauk”.

Innowacja „Matematyka na start”  opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Podstawą będą zabawy matematyczne, tak ważne w edukacji przedszkolnej. Stworzą one możliwość:

 •  integracji grupy,
 •  brak rywalizacji między uczestnikami grupy
 • swobodne wypowiedzi bez obawy przed ośmieszeniem lub ocenianiem,
 • dzieci staną się bardziej twórczy, aktywni, komunikatywni,
 • rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej,
 • wzrośnie poziom tolerancji, akceptacji siebie i innych,
 • pogłębi się integracja z rodzicami i nauczycielem.

II edycja Projektu Edukacyjnego: „Gramy Zmysłami„. Dzieci z grupy Żabek wraz z wychowawcami będą mieli okazję wziąć udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego który będzie realizowany od października. Celami projektu jest ciekawe podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci poprzez tworzenie warunków do poznawania świata wieloma zmysłami, a także do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

W projekcie przewidzianych jest 8 zadań (1zadanie na miesiąc):

Październik – Sensoryczny spacer
Listopad – Sensoryczna matematyka
Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne
Styczeń – Wzrok
Luty – Slime/glut
Marzec – Sensoryczne kodowanie
Kwiecień – Smak i węch
Maj – Ścieżka sensoryczna

Może być komiksem przedstawiającym tekst „EDUMUZ DZIECIĘCAI MŁODZIEŻOWA ARTYSTYCZNA Kaprys "POKAŻ, MALUSZKU, JAK TUPIESZ NOŻKĄ, CZYLI MUZYCZNY KWADRANS RYTMICZNY"”

Rytmiczny program: „Pokaż maluszku jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny.”

Autorkami programu są Maria Zofia Tomaszewska oraz Katarzyna Czajkowska.

Głównym celem zajęć umuzykalniających w przedszkolu jest rozwój wrażliwości muzycznej u dzieci, przygotowujący do poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na różnych piosenkach i melodiach, na których w większości są oparte zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.

Zajęcia rytmiczne prowadzone będą w formie zabawy, które mają na celu wyzwolenie swobody psychicznej dziecka, przezwyciężenie nieśmiałości i różnego rodzaju zahamowań oraz przyczynić się do integracji grupy.
W programie przewidzianych jest 10 zadań (1 zadanie na miesiąc), które będą polegały na m.in.:

 • zabawach i ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę;
 • spostrzeganiu różnych zjawisk akustycznych;
 • rozpoznawaniu brzmienia różnych instrumentów muzycznych;
 • rozpoznawaniu różnych melodii znanej piosenki;
 • wyklaskiwaniu rytmów;
 • tańcach i zabawach integracyjnych;
 • marszach, biegach w rytmie melodii;
 • zabawach ruchowych ilustrujących temat znanej piosenki;

Na zajęciach będzie wykorzystywana również metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, „Marsze, tupanki, klaskanki” oraz muzyczne inspiracje wg Marii Zofii Tomaszewskiej.

Ogólnopolski Projekt pt: ,,Z kicią kocią maluchy zmieniają się w zuchy”.

Może być komiksem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst

Koordynator projektu: Małgorzata Profic.

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina) autorstwa Anity
Głowińskiej opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. 

Ogólnopolski Projekt pt: , „English Special Days”.

Koordynator programu: Małgorzata Profic, nauczyciel j.angielskiego. 

Projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć „dni nietypowych”.

Cele projektu:
-budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez

-wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy
zajęć dni nietypowych;
-poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
-stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej
dzieciom;
-pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez
prezentowanie „dnia nietypowego”.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE I PROGRAMY REALIZOWANE  W GRUPIE PSZCZÓŁEK:

Może być komiksem przedstawiającym tekst „MAŁY MIŚ w ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 2022/2023”

W Grupa Pszczółek w ramach innowacji pedagogiczne będzie realizowany Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Koordynatorem innowacji pedagogicznej  będzie Anna Górka.

 

Głównym celem tego projektu jest  przede wszystkim rozwój czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy. Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika.

 1. Czytamy razem z Małym Misiem.
 2. Emocje w życiu codziennym.
 3. Pamiętnik naszej grupy.
 4. Zmisiowane zajęcia.
 5. Mały Miś i zdrowe nawyki.
 6. Spacerki literackie.

Data rozpoczęcia projektu: 12.09.2022 r., data zakończenia projektu: 31.05.2023 r.

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

 

 

 

Realizowany będzie także program II edycja Mali Wielcy Odkrywcy, którego celem jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń.

Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji. Celem Programu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń, zainteresowanie nauką dzieci i wzbudzenie chęci poznawania otaczającego ich świata, wspieranie nauczyciela w organizowaniu środowiska uczenia się dzieci – angażującego do eksperymentowania i doświadczania.

 

W ramach zajęć popołudniowych prowadzone będą zajęcia „Zabawy z kodowaniem- projekt matematyczny” koordynowany przez Annę Górkę.

Kodowanie dla dzieci w wieku przedszkolnym może być ciekawe, łatwe i postrzegane jako zabawa. Na tym etapie edukacji najważniejsze jest doświadczanie. Dzieci uczyć się będą działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka w jego aktywność fizyczną. Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysłyrozwijają umiejętności logicznego myśleniarozumowania i wnioskowaniaKształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci.

Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci  przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dzieci rozwijać będą podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Jedną z pomocy dydaktycznych i bardzo ważną jest MATA DO KODOWANIA, która pozwoli nauczycielowi poprowadzić zajęcia tak, aby to dziecko było aktywne.

CELE PROJEKTU:

– odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności,

– trening pamięci,

– rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia,

– rozwój manualny oraz wzrokowo – ruchowy zwłaszcza motoryka mała,

– kształtowanie umiejętności społecznych,

– nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

– odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.