Innowacje pedagogiczne i programy realizowane w Grupie Żabki:

English grammar for kids

„Zabawy z językiem angielskim”– Program zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej nauczania języka angielskiego. Koordynator programu: Małgorzata Profic.

Program skierowany jest do grupy „Żabki” (głównie dzieci 3-letnie, ale również 4-letnie), które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Ze względu na fakt, że celem nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest wzbudzenie w nich chęci do nauki języka obcego treści nauczania zostały podzielone na tematy bliskie każdemu dziecku. Zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami również w Polsce wiek rozpoczęcia nauki języka angielskiego jest sukcesywnie obniżany. Nauczanie języka obcego w grupach przedszkolnych jest coraz bardziej popularne. Efekty doświadczeń innych krajów w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych są bardzo zachęcające i warte naśladowania. Celem programu jest przede wszystkim oswojenie i osłuchanie dzieci z brzmieniem, oraz  strukturą języka angielskiego, a także przygotowanie dzieci do dalszej nauki języka na kolejnych szczeblach edukacji.

Program edukacyjny  „Działaj z imPETem!”.Koordynator programu: Małgorzata Profic. Już we wrześniu rozpocznie się nowa przygoda z Mieciem i Impetem, którzy wspólnie z nami poprowadzą was po fascynującym świecie ekologii i recyklingu! Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

 

 

SAMOGŁOSKI Układanka

Grafika: www.juniora.pl

Innowacja pedagogiczna pt: „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne z elementami symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania jako sposób wspierania rozwoju mowy u dzieci w wieku 3 i 4 lat. „

Program będzie realizowany w grupie „Żabki”.
Koordynator innowacji pedagogicznej: Magdalena Biel
Innowacja pedagogiczna została stworzona w trosce o prawidłowy rozwój społeczny, intelektualny
i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym. Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji oraz pozwala na wyrażanie swoich myśli i uczuć. Celem innowacji będzie m. in. usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych dziecka, poznanie samogłosek ustnych w obrazie, dźwięku i ruchu oraz wywołanie prawidłowej artykulacji głosek. Ćwiczenia i zabawy będą dostosowane tematycznie do aktualnie realizowanego programu przedszkolnego. Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie metod wspierających całościowy rozwój dziecka, w tym rozwój mowy poprzez wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej, zwłaszcza symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania według profesor Jagody Cieszyńskiej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami" - Społeczność - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Projekt Edukacyjny: „Gramy Zmysłami”. Dzieci z grupy Żabek wraz z wychowawcami będą mieli okazję wziąć udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym, który będzie realizowany od października. Celami projektu jest ciekawe podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci poprzez tworzenie warunków do poznawania świata wieloma zmysłami, a także do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Kids reading english book Royalty Free Vector Image

Innowacja pedagogiczna – „Aktywne czytanie – angielskie książeczki dla najmłodszych”.

Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i klas 1-3. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w miesiącu w ramach zajęć obowiązkowych. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei aktywnego czytania książek w języku angielskim z czynnym udziałem słuchaczy, dzięki czemu uczniowie w innowacyjny sposób poszerzają swoje kompetencje językowe.

Zajęcia będą się opierały na aktywnym czytaniu i słuchaniu jednej angielskiej książeczki dla dzieci oraz wykorzystywaniu przeczytanej historii do ćwiczeń leksykalnych. Będą odbywały się przynajmniej raz w miesiącu lub zgodnie z zaistniałą potrzebą poszerzenia omawianych treści. Zajęcia w ramach niniejszej innowacji będą poszerzały tematykę zawartą w programie nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE I PROGRAMY REALIZOWANE                       

W GRUPIE PSZCZÓŁEK:

W Grupa Pszczółek w ramach innowacji pedagogiczne będzie realizowany Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Koordynatorem innowacji pedagogicznej  będzie Anna Górka.

Głównym celem tego projektu jest  przede wszystkim rozwój czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy. Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika.

  1. Książki dzieciństwa
  2. Mały Miś w świecie emocji
  3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
  4. Zmisiowany Eko – kalendarz
  5. Misiowe laboratorium „Czterech Żywiołów”
  6. Mały Miś i super tajny projekt

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Realizowany będzie także program Mali Wielcy Odkrywcy, którego celem jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.