Próbna ewakuacja

9 listopada 2015 r. w naszej szkole usłyszeliśmy alarm przeciwpożarowy i nakaz natychmiastowej ewakuacji. Na szczęście okazało się, że są to ćwiczenia próbne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.