Prace plastyczne uczniów

Mała galeria prac plastycznych wykonanych podczas nauki zdalnej. Świadczą one o poszukiwaniu ciekawych rozwiązań, pracowitości i wytrwałości Autorów.