PLANOWANY KALENDARZ ZMIAN W SZKOŁACH od 18.05.2020

Szanowni Państwo,

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

WYTYCZNE GIS DO PRACY W KLASACH I – III 

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_____edukacja_wczesnoszkolna.pdf

WYTYCZNE GIG DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Rekomendacje_GIS_____zajecia_rewalidacyjne.pdf

​​​​WYTYCZNE GIS DO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_____konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole.pdf

WYTYCZNE GIS DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminow.pdf