Plan pracy zdalnej nauczycieli z uczniami

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W niżej przedstawionych godzinach nauczyciele będą dostępni przy komputerach dla uczniów poszczególnych klas. W tym czasie uczniowie innych klas też mogą odbierać lub przesyłać wiadomości. Poza tymi określonymi godzinami pracy uczniowie wykonują ćwiczenia, karty pracy, zadania zlecone przez nauczycieli. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do codziennego odbierania wiadomości, gdyż na tej podstawie jest zaliczana ich obecność na zajęciach.

Godziny pracy dla poszczególnych klas:

Klasy I – III: od godz. 9.00 – 10.30

Klasy IV – VI: od godz. 8.00 – 10.15

Klasy VII – VIII: od godz. 8.00 – 11.00

Plan pracy nauczycieli z uczniami przy komputerze

Klasa I od godz. 9.00 – 10.30 – codziennie      EW – edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek

mi-nut

Wtorek

mi-nut

Środa

mi-nut

Czwartek

mi-nut

Piątek

mi-nut

Religia

45

EW

45

J. angielski

45

EW

45

EW

45

EW

45

Ew

45

EW

45

EW

45

EW

45

Klasa II od godz. 9.00 – 10.30 – codziennie     EW – edukacja wczesnoszkolna

E. informat.

45

EW

45

EW

45

Religia

45

W. fizyczne

45

EW

45

EW

45

J. angielski

45

EW

45

EW

45

Klasa III od godz. 9.00 – 10.30 – codziennie

J. angielski

45

EW

45

EW

45

Religia

45

EW

45

EW

45

EW

45

EW

45

EW

45

EW

45

Klasa IV od godz. 8.00 – 10.15 – codziennie    

J. polski

45

J. angielski

45

Historia

45

W. fizyczne

30

J. angielski

30

Matematyka

45

J. polski

30

Technika

30

J. polski

45

Plastyka

30

Religia

45

Matematyka

30

Informatyka

20

Przyroda

40

J. polski

30

 

 

Muzyka

30

W. fizyczne

30

Zaj. z wych.

20

Matematyka

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V od godz. 8.00 – 10.15 – codziennie    

J. polski

30

Biologia

45

Matematyka

45

J. polski

45

J. angielski

45

Geografia

45

J. angielski

40

J. polski

45

Matematyka

40

J. polski

45

Matematyka

30

W. fizyczne

25

W. fizyczne

20

Historia

40

Religia

25

Muzyka

30

Technika

25

Plastyka

25

Zaj. z wych.

10

Informatyka

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI od godz. 8.00 – 10.15 – codziennie    

Matematyka

30

J. polski

40

Biologia

45

Matematyka

40

W. fizyczne

20

J. polski

30

Matematyka

40

W. fizyczne

10

J. polski

45

Matematyka

35

Informatyka

15

Technika

20

Historia

45

Religia

20

J. polski

35

Geografia

45

J. angielski

35

J. polski

25

Plastyka

20

J. angielski

45

Muzyka

15

 

 

WDŻwR

10

Zaj. z wych.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII od godz. 8.00 – 11.00– codziennie    

Biologia

45

Matematyka

45

W. fizyczne

45

J. polski

45

J. polski

30

Informatyka

30

J. angielski

45

J. polski

45

J. angielski

45

J. angielski

30

J. polski

30

Plastyka

20

Matematyka

45

Muzyka

30

Matematyka

30

Matematyka

30

Religia

25

Fizyka

45

WDŻwR

30

Historia

40

Geografia

45

Chemia

45

 

 

Zaj. z wych.

30

J. niemiecki

40

 

 

 

 

 

 

 

 

D.zawodowe

10

Klasa VIII od godz. 8.00 – 11.00 – codziennie    

W. fizyczne

15

J. angielski

45

Religia

15

Informatyka

30

Matematyka

40

J. polski

45

Biologia

45

Matematyka

45

Matematyka

45

J. polski

40

Geografia

45

J. polski

45

Fizyka

45

W. fizyczne

35

J. angielski

40

WOS

30

Chemia

45

J. angielski

45

J. polski

45

J. niemiecki

40

Matematyka

45

 

 

Historia

30

Zaj. z wych.

25

EDB

10

 

 

 

 

 

 

 

 

D.zawodowe

10