Organizacja pracy zdalnej

Poniżej przedstawiony plan pracy obowiązuje w okresie pracy zdalnej naszej szkoły. Lekcje określone są w minutach dla poszczególnych przedmiotów i rozpoczynają się w obowiązujących godzinach kolejnej lekcji

             Klasa    Godz.

IV

Min

V

Min

VI

Min

VII

Min

VIII

Min

1.   8.00-8.45

P

O

N

I

E

D

Z

 

Język polski

20

Zaj. rozw. kreatywn.

15

WDŻwR

15

Historia

20

Język angielski

40

2.   8.55-9.40

Matematyka

20

Język polski

20

Technika

15

Język angielski

40

Historia

30

 3.  9.50-10.35

Historia

45

Matematyka

20

Język polski

20

Biologia

20

Język polski

40

4. 10.50-11.35

Muzyka

15

Biologia

45

Historia

20

Język polski

30

Matematyka

40

5. 11.45-12.30

Religia

15

Historia

20

Matematyka

25

Wych. fizyczne

20

Informatyka

10

6. 12.40-13.25

Przyroda

20

Religia

15

Język angielski

25

Geografia

20

Wych. fizyczne

20

7. 13.35-14.20

 

 

Zaj. kor.-kompensac.

25

Religia

15

Chemia

30

 

 

8. 14.30-15.15

 

 

 

 

Zaj. kor-kompens.

25

Zaj. kor-kompens.

25

 

 

1. 8.00-8.45

W

T

O

R

E

K

Przyroda

35

Wych. fizyczne

15

Wych. fizyczne

15

Fizyka

40

Matematyka

40

2. 8.55-9.40

Informatyka

10

Wych. fizyczne

15

Wych. fizyczne

15

Matematyka

25

Fizyka

30

3. 9.50-10.35

Technika

20

Język angielski

30

Język polski

30

Matematyka

25

Język polski

40

4. 10.50-11.35

Język angielski

40

Język polski

25

Matematyka

30

Język polski

25

Zaj. z wychowawcą

10

5. 11.45-12.30

Wych. fizyczne

15

Język polski

25

Język angielski

45

Język polski

25

Język niemiecki

25

6. 12.40-13.25

Wych. fizyczne

15

Zaj. z wychowawcą

10

 

 

Język niemiecki

25

Doradztwo zawod.

15

7. 13.35-14.20

 

 

Muzyka

15

 

 

Doradztwo zawod.

15

Edukacja do bezp.

20

1. 8.00-8.45

Ś

R

O

D

A

Język polski

30

Matematyka

30

Historia

40

Wych. fizyczne

15

Język angielski

20

2. 8.55-9.40

Język polski

20

Język angielski

30

Matematyka

40

Język angielski

40

Wych. fizyczne

30

3. 9.50-10.35

Plastyka

20

Historia

30

Język polski

20

Chemia

45

Matematyka

25

4. 10.50-11.35

Matematyka

20

Plastyka

25

Język polski

15

Historia

30

Chemia

30

5. 11.45-12.30

Matematyka

30

Technika

20

Plastyka

20

Język polski

30

Historia

30

6. 12.40-13.25

WDŻwR

15

 

 

 

 

Plastyka

20

WOS

30

7. 13.35-14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

WOS

15

1. 8.00-8.45

C

Z

W

A

R

T

E

K

Świetlica

 

Świetlica

 

Informatyka

10

Matematyka

45

Język polski

20

2. 8.55-9.40

Język angielski

40

Informatyka

10

Matematyka

20

Wych. fizyczne

20

Język polski

20

3. 9.50-10.35

Zaj. z wychowaw

20

Język polski

30

Język angielski

20

Wych. fizyczne

20

Matematyka

25

4. 10.50-11.35

Język polski

45

Matematyka

35

Geografia

30

Biologia

25

Wych. fizyczne

10

5. 11.45-12.30

Religia

30

Geografia

45

Muzyka

10

Informatyka

10

Wych. fizyczne

10

6. 12.40-13.25

Zaj. kor-kompens

25

Religia

15

Biologia

30

Geografia

30

Zaj. rozw. kreat.

20

7. 13.35-14.20

 

 

Zaj. kor-kompensac.

25

Religia

15

Religia

30

Geografia

45

8. 14.30-15.15

 

 

 

 

 

 

Zaj. kor-kompens.

25

Religia

30

1. 8.00-8.45

 

P

I

Ą

T

E

K

Wych. fizyczne

15

WDŻwR

15

Zaj. rozw. kreatyn

35

Język polski

30

Fizyka

20

2. 8.55-9.40

Wych. fizyczne

15

Matematyka

30

Język polski

45

Fizyka

30

Biologia

45

3. 9.50-10.35

Matematyka

30

Wych. fizyczne

15

Wych. fizyczne

20

Zaj. z wychowawcą

10

Język polski

20

4. 10.50-11.35

Język polski

30

Wych. fizyczne

15

Wych. fizyczne

20

Język niemiecki

30

Chemia

20

5. 11.45-12.30

Język angielski

30

Język polski

30

Zaj. z wychow.

15

Język angielski

30

Język niemiecki

20

6. 12.40-13.25

Zaj. rozw. kreat.

15

Język angielski

30

 

 

Muzyka

20

Język angielski

30

7. 13.35-14.20

 

 

 

 

 

Matematyka

20

Religia

25

8. 14.30-15.15

 

 

 

 

Religia

10

 

 

Link do planu pracy zdalnej:

https://spzasan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marian3736_spzasan_onmicrosoft_com/EU8n0A3RzWROjwVzhU5iEpwBPajZgdhepLqo4SmnlVTxaQ?e=g4Hz1n