Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym

29 października 2014 r. odbył się w naszej szkole Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W ramach konkursu uczniowie klas I-III kolorowali znaki drogowe natomiast uczniowie klas IV-VI po wytypowaniu przedstawicieli swych grup wzięli udział w turnieju. Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała znajomość znaków drogowych, druga część dotyczyła zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

Obraz1 121 (Kopiowanie) Obraz1 122 (Kopiowanie) Obraz1 123 (Kopiowanie) Obraz1 124 (Kopiowanie) Obraz1 126 (Kopiowanie) Obraz1 127 (Kopiowanie) Obraz1 128 (Kopiowanie) Obraz1 129 (Kopiowanie) Obraz1 130 (Kopiowanie) Obraz1 131 (Kopiowanie) Obraz1 132 (Kopiowanie) Obraz1 133 (Kopiowanie) Obraz1 134 (Kopiowanie) Obraz1 135 (Kopiowanie) Obraz1 138 (Kopiowanie) Obraz1 137 (Kopiowanie)

,