Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Klasa III zakończyła realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”, który przez aktywną zabawę rozwijał poczucie estetyki, wrażliwość na piękno oraz wiarę we własne możliwości. Wszystkie zadania sprawiły uczniom ogromną radość, pozwoliły rozwinąć twórcze myślenie, kreatywność i manualność. Z projektu zostały wybrane zadania z zakresu sztuki takie jak: „Nietypowy pędzel”, „Monochromatyzm”, „Ekspresjonizm abstrakcyjny”, „Eko-autoportret”, „Malowanie olejem” oraz „Twal