Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Budowanie relacji, stymulowanie mózgu, wzbudzenie kreatywności oraz wzbogacenie słownictwa – to tylko niektóre z korzyści z głośnego czytania. Wraz z Teatrem Kultureska obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Największy podziw wzbudziły stylizacje uczniów inspirowane postaciami literackimi.