„Odblaskowa szkoła” w artystycznej interpretacji dzieci

Podczas zajęć uczniowie ilustrowali zachowanie się na drodze w różnych sytuacjach  przedstawionych za pomocą fraszek, opowiadań, zdarzeń z życia codziennego wykazując się rzetelnymi argumentami za swoim ujęciem tematu : ,,Bądź uważny.”Uwidaczniali odblaski jako naczelne źródło wskazujące na zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców wszystkich pojazdów.Obraz1 185 (Kopiowanie) Obraz1 184 (Kopiowanie)