,,Odblask to nie obciach to Twoje bezpieczeństwo”

Kampania informacyjna – edukacyjna Straży Miejskiej Myślenice
adresowana dla dzieci i młodzieży

Nosić odblaski jest ,,cool”przekonują dzieci i młodzież myśleniccy strażnicy miejscy. To właśnie z inicjatywy Straży Miejskiej Myślenice zainicjowana została kampania informacyjno – edukacyjna, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych a zwłaszcza młodych ludzi. Realizowane działania mają dwa zasadnicze filary tj. informacja, edukacja oraz systematyczne wyposażanie w darmowe odblaski uczestników ruchu drogowego (uczniów). Działania te również mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz realnie poprawić bezpieczeństwo samych pieszych. Ideą przewodnią jest również zainicjowanie dyskusji wśród młodych by odblaski nie stanowiły ,,obciachowego” elementu garderoby bądź stereotypowego – postrzeganego odblasku jako niepotrzebnego gadżetu. Systematyczne przekazywanie bezpośrednio gratisowych odblasków dzieciom i młodzieży na mieć miejsce w trakcie ,,Odblaskowego patrolu”na terenie Miasta i Gminy Myślenice, w miejscach najczęściej uczęszczanych ( m.in. Rynek Myślenicki, okolice placówek oświatowych, osiedle 1000 lecia, dworce PKS i BUS oraz tereny wokół galerii handlowych).
Akcja ta trwać będzie w okresie zimowo – wiosennym na przełomie 2017- 2018 i będzie miała charakter cykliczny.