20
lt.

0

Oczyszczacz powietrza

17 lutego 2020 r. z rąk Pana Burmistrza Jarosława Szlachetki otrzymaliśmy dla naszych przedszkolaków oczyszczacz powietrza. W uroczystości tej uczestniczyła Pani Radna Małgorzata Jaśkowiec.

Dzięki temu urządzeniu nasze dzieci będą mogły swobodniej oddychać! Dziękujemy!