Nauczanie hybrydowe

Zmiana trybu nauczania ze zdalnego na nauczanie hybrydowe w dniach od 26.04.2021 do 02.05.2021 r.

na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

oraz 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/.

Od dnia 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy zdalnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
Uczniowie klas I-III pracują w trybie hybrydowym zgodnie z poniższym harmonogramem:
Uczniowie klas 1, 2 – zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą w następujące dni:
27.04.2021 /wtorek/;
29.04.2021/czwartek/
Uczniowie klasy 3 – zajęcia stacjonarne na terenie szkoły odbywać się będą w następujące dni:
26.04.2021 /poniedziałek/;
28.04.2021/środa/
30.04.2021 /piątek/


Dzień 04.05.2021 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez dyrektora szkoły.
W pozostałe dni zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
Świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze:
dla uczniów, którzy mają zajęcia stacjonarne w danym dniu;
dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.
Dyrektor
Renata Piekarz