Lista kandydatów Oddziału Przedszkolnego

Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Jednostka: Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zasani

 

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-16 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Nazwisko, Imię, Decyzja.

Humaj Zuzanna – zakwalifikowany

Kabaja Olga – zakwalifikowany

Kalisz Karol – zakwalifikowany

Kazimierska Julia – zakwalifikowany

Siatka Mateusz – zakwalifikowany     

Szymoniak Jakub – zakwalifikowany

Ślusarczyk Karolina – zakwalifikowany

Ślusarczyk Martyna – zakwalifikowany

Topa Oliwia- niezakwalifikowany

Trybus Konrad – zakwalifikowany

Zabłocka Inga – zakwalifikowany

 

Data publikacji listy: 7.04.2020 r.