Lekcja poświęcona A. Średniawskiemu

#lekcjamuzealna w szkole
#patroniZiemiMyślenickiej

W poniedziałek 18 września w naszej szkole odbyły się dwie lekcje poświęcone Andrzejowi Średniawskiemu. Zajęcia były prowadzone przez pracownika @Muzeum NIepodległości w Myślenicach – Pana dr Andrzeja Małysę. Uczniowie klas 7 i 8 dowiedzieli się, co było pasją tego niezwykłego człowieka.


Lekcje, które odbywają się w szkołach należących do Gminy Myślenice, są częścią większego projektu realizowanego przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej we współpracy z Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat Andrzeja Średniawskiego – wybitnego polityka ludowego, publicysty i działacza społecznego.

Dziękujemy za niecodzienną lekcję historii.