Laptopy z projektu „Zdalna Szkoła +”

Gmina Myślenice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szkoła Podstawowa w Zasani w ramach projektu otrzymała dwa laptopy. Celem projektu jest zakup laptopów dla 19 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w związku z organizacją zdalnego nauczania. Otrzymane laptopy zostały przekazane uczniom w celu realizacji zdalnego nauczania. Dofinansowanie projektu z UE: 124 965 złotych.

 Laptopy zostały zakupione z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Panu Jarosławowi Szlachetce za przekazane laptopy.

Klauzula

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.