29
lis

0

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

oznaczenie sprawy: SPZ.0701/21

Notatka

 Spisana w związku z udzieleniem zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000 złotych.

 zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz. 1129) ustawy nie stosuje się

  1. Zamawiająca: Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza IIII Wielkiego w Zasani
  2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawę: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości

  1. Wartości zamówienia:

szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę:

30 000,00

zł (netto)

kwota przewidziana na realizację zamówienia:

30 000,00

zł (brutto)

  1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.11.2021 r. poprzez zaproszenie wykonawców i publikację na stronie internetowej spzasan.pl
  2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.11.2021 r. do godz.11:00 wpłynęły następującą oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

1.

MOJE BAMBINO Graniczna 46, 93-428 Łódź

30 000,00 zł

2.

EURO-TRADE ul. Łokietka 155 I 31-263 Kraków

16 260,84 zł (wycenione zostało tylko podstawowe wyposażenie)

3.

UBOT 3D Michał Radwan

30 000,00 zł

  1. Wskazanie najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca   (nazwa):    MOJE BAMBINO

                          (adres):      Graniczna 46, 93-428 Łódź

(ostateczna cena oferty):     30 000,00 zł

  1. Inne informacje:

Wybrana firma jest w stanie zapewnić wszystkie, wymienione w ofercie produkty.

Sporządził: Renata Piekarz

Zaakceptował: Renata Piekarz

Zatwierdził wybór wskazanej w pkt 6 oferty: Renata Piekarz