Konstytucja 3 Maja

Dzień 3 maja jest wyjątkowo ważny dla każdego Polaka. W tym dniu w roku 1791 została uchwalona pierwsza w Europie Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczniowie przybliżyli wszystkim poprzez inscenizację ten historię uchwalenia tej ustawy.