Konkurs Szkolnej Segregacji Odpadów

Konkurs Szkolnej Segregacji Odpadów

UWAGA!!

Ogłaszamy konkurs SZKOLNEJ SEGREGACJI ODPADÓW

 1. Termin konkursu  od 5 listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.
 3. Uczestnicy konkursu za zebrane i posegregowane poprawnie odpady uzyskują punkty konkursowe:
 • Puszki aluminiowe – 20 punktów za kilogram,
 • Butelki plastikowe bez nakrętek – 5 punktów za kilogram,
 • Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe bez nakrętek – 1 punkt za kilogram,
 • Zakrętki plastikowe – 20 punktów za kilogram,
 • Papier i tektura –  1 punkt za kilogram,
 • Zużyte baterie – 5 punktów za kilogram,
 • Metal (złom) – 5 punktów za kilogram,
 • Zużyty sprzęt elektroniczny:
  • o wadze do 10 kg – 5 punktów za sztukę
  • o wadze powyżej 10 kg – 15 punktów za sztukę
 1. Odpady należy pakować w sposób gwarantujący bezpieczny transport, a zwłaszcza:
 • Makulatura musi być powiązana w paczki lub worki o wadze max. 10 kg,
 • Opakowania szklane zapakowane do worków o max. wadze 10 kg – worki związane,
 • Butelki plastikowe zgniecione, zapakowane do worków, worki związane,
 • Opakowania aluminiowe zgniecione, zapakowane do worków, worki związane,
 • Posegregowane odpady muszą być czyste –  zmieszane odpady nie będą odbierane przez szkołę.
 1. Prosimy na spakowanych odpadach umieszczać informacje zawierające rodzaj odpadu, jego wagę, imię i nazwisko ucznia, który przyniósł odpady oraz klasę, do której uczeń uczęszcza.
 2. Odpady można przynosić w każdy czwartek od godz. 7.30 do 8.00 i zostawiać obok szatni, a wyznaczeni uczniowie będą worki sprawdzać i zapisywać punkty do zeszytu.
 3. Uczniowie, którzy uzyskają  co najmniej 10 punktów za zebrane odpady, otrzymają uwagę pozytywną.
 4. Uczeń, który w danym miesiącu zbierze największą ilość punktów otrzyma dodatkowo ocenę celującą z aktywności (w przypadku ucznia z kl. IV – VI będzie to ocena
  z przyrody).
 5. Dzieci z oddziału przedszkolnego będą nagradzane według uznania pani wychowawczyni.
 6. Uczeń, który uzyska największą ilość punktów za oddane odpady w całej edycji konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.
 7. Co miesiąc wyróżniamy klasę, która zebrała najwyższą ilość punktów w przeliczeniu na jednego ucznia. Klasa, która na zakończenie edycji wygra rywalizację w zbiórce surowców wtórnych otrzyma w nagrodę dofinansowanie do wycieczki.
 8. Podsumowania miesięczne konkursu będzie można śledzić na stronie internetowej:www.spzasan.szkolnastrona.pl

 

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej w Zasani